Prachtige opbrengst rommelmarkt

Prachtige opbrengst rommelmarkt

Met een tevreden gevoel kijken we terug op deze bijzondere dag in Zorgcentrum Soenda. Talrijke spulletjes werden in de afgelopen week aangeleverd voor de rommelmarkt. Tezamen met de verkoop van de ijzerkoekjes, bloemen, lootjes en het Rad van Fortuin bedraagt de opbrengst ruim € 900,-. Het gehele bedrag komt ten goede aan de Vrienden van de Oproepcentrale (VOC), waarmee thuiswonende mensen ondersteund kunnen worden. Namens hen willen we iedereen die aan dit succes een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken!

Vlaardingen kocht ruimhartig

Vlaardingen kocht ruimhartig

Bovendien hebben enkele bezoekers zich laten informeren over de mogelijkheden van de Oproepcentrale in onze regio. Voor nadere informatie hierover kunt u de website De Oproepcentrale bekijken.

Ook hebben mensen interesse getoond om vriend te worden van de VOC, d.m.v. een donatie. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het onderstaande machtigingsformulier. Nieuwe donateurs van de VOC zijn in deze tijden meer dan welkom!
MACHTIGING VRIENDENOPROEPCENTRALE

Eén van de prijzen was een stoelmassage.

Eén van de prijzen was een stoelmassage.

Rommelmarkt Soenda 27-9-2014

De stichting is op zoek naar donateurs en organiseert verschillende fondswerving acties.

Op zaterdag 27 september organiseren wij een grote rommelmarkt met rad van fortuin. Met deze dag hopen we een impuls te geven aan de werving van donateurs en een groot bedrag bijeen te krijgen voor de stichting.
De rommelmarkt vindt plaats in Zorgcentrum Soenda, Soendalaan 2 te Vlaardingen van 10.00-15.00 uur.
De onderstaande flyer toont u informatie over het inleveren van spullen, vervoer naar Soenda, e.d.

Flyer A5 rommelmarkt (1)

Activiteiten VOC in 2014

Begin 2014 is gestart met het aanschrijven van organisaties om een startkapitaal te kunnen vergaren. Tegelijkertijd is gesproken over activiteiten waarmee we onze doelstellingen kunnen bereiken.
Zo zullen kandidaat begunstigers worden aangeschreven, evenals fondsen die de VOC zouden kunnen ondersteunen. Ook worden de vrijwilligers van de Oproepcentrale geïnformeerd om vragen over het vriend (donateur) worden van de VOC te kunnen beantwoorden.

Eén van de eerste activiteiten is de grote fondswervingactie op zaterdag 27 September in Zorgcentrum Soenda in Vlaardingen. Die dag is iedereen van 10:00 tot 15:00 uur van harte welkom op o.a. de rommelmarkt, waar ook een Rad van Avontuur gedraaid zal worden. Hierbij hopen we ook een aantal VOC-donateurs en vrijwilligers voor de Oproepcentrale te kunnen werven. De opbrengst zal geheel ten goede komen van de VOC!

In de voorafgaande week kunt u, op een aantal lokaties in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, spullen voor de rommelmarkt in Soenda aanleveren. Houd u de berichtgeving
hierover goed in de gaten.

De Stichting gaat van start

In korte tijd heeft het bestuur de Stichting Vrienden van de Oproepcentrale (VOC) opgericht.  Statuten zijn notarieel vastgelegd, er is een rekeningnummer geopend, contacten zijn gelegd om een startkapitaal te vergaren en de website is ontwikkeld (met dank aan Binary Solutions).

Een enthousiaste start, door een groep mensen die de vrijwilligers willen ondersteunen met financiële middelen. Dit initiatief is door diverse mensen positief ontvangen. Ook u kunt een bijdrage leveren aan ons gezamenlijke doel. Hiertoe zijn acties in voorbereiding, waarover op deze site zal worden bericht.