Prachtige opbrengst rommelmarkt

Prachtige opbrengst rommelmarkt

Met een tevreden gevoel kijken we terug op deze bijzondere dag in Zorgcentrum Soenda. Talrijke spulletjes werden in de afgelopen week aangeleverd voor de rommelmarkt. Tezamen met de verkoop van de ijzerkoekjes, bloemen, lootjes en het Rad van Fortuin bedraagt de opbrengst ruim € 900,-. Het gehele bedrag komt ten goede aan de Vrienden van de Oproepcentrale (VOC), waarmee thuiswonende mensen ondersteund kunnen worden. Namens hen willen we iedereen die aan dit succes een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken!

Vlaardingen kocht ruimhartig

Vlaardingen kocht ruimhartig

Bovendien hebben enkele bezoekers zich laten informeren over de mogelijkheden van de Oproepcentrale in onze regio. Voor nadere informatie hierover kunt u de website De Oproepcentrale bekijken.

Ook hebben mensen interesse getoond om vriend te worden van de VOC, d.m.v. een donatie. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het onderstaande machtigingsformulier. Nieuwe donateurs van de VOC zijn in deze tijden meer dan welkom!
MACHTIGING VRIENDENOPROEPCENTRALE

Eén van de prijzen was een stoelmassage.

Eén van de prijzen was een stoelmassage.

Rommelmarkt Soenda 27-9-2014

De stichting is op zoek naar donateurs en organiseert verschillende fondswerving acties.

Op zaterdag 27 september organiseren wij een grote rommelmarkt met rad van fortuin. Met deze dag hopen we een impuls te geven aan de werving van donateurs en een groot bedrag bijeen te krijgen voor de stichting.
De rommelmarkt vindt plaats in Zorgcentrum Soenda, Soendalaan 2 te Vlaardingen van 10.00-15.00 uur.
De onderstaande flyer toont u informatie over het inleveren van spullen, vervoer naar Soenda, e.d.

Flyer A5 rommelmarkt (1)