Nieuwe activiteiten gepland

Nieuwe activiteiten gepland

BUURTMARKT VOC op de landelijke Burendag.
Eind september 2014 trapten we af met een eerste rommelmarkt in Zorgcentrum Soenda. Door de inzet van vele vrijwilligers en de verkoop van ‘rommel’, ijzerkoekjes, bloemen, lootjes en het Rad van Fortuin, bedroeg de opbrengst zo’n € 900,-. Dit bedrag komt ten goede aan het vrijwilligerswerk voor de thuiswonende mensen in onze regio. Ook dit jaar is Zorgcentrum Soenda weer bereid gevonden om, op de landelijke Burendag, een rommelmarkt ‘voor het goede doel’ te huisvesten.
Noteer daarom zaterdag 26 September in uw agenda voor de Buurtmarkt! We zullen dan, naast de ‘verkoopbare rommel’, ook weer menig handje hulp kunnen gebruiken. De Buurtmarkt duurt van 10:00 tot 15:00 uur.

Flyer Buurtmarkt 2015

De Vrienden van de Oproepcentrale (VOC) hebben begin dit jaar een aantal activiteiten vastgesteld, waarmee we geld en donateurs willen werven. Dit alles ter ondersteuning van de Oproepcentrale. Een nieuw initiatief is ‘EETDATE‘.

De ‘EETDATE
In samenspraak met medewerkers van de Oproepcentrale blijkt er behoefte te bestaan om aandacht te besteden aan onderlinge betrokkenheid en gezelschap, in het bijzonder tijdens het nuttigen van de maaltijd. Om voor jezelf eten klaar te maken en in je eentje te eten, is meer een dagelijkse verplichting dan een prettige activiteit.
Bedoeling van ‘EETDATE’ is dan ook om eenzaamheid van kwetsbare thuiswonende ouderen te voorkomen. Tegelijkertijd hopen we hiermee de betrokkenheid van de naaste omgeving/buurt en het onderlinge netwerk van de ouderen te verstevigen. Inzet is om vrijwilligers en ouderen aan elkaar ‘te koppelen’, om voor en met elkaar te koken en samen van de maaltijd te kunnen genieten.

Hoe werkt EETDATE?
Via de coördinatie van de Oproepcentrale worden wensen en mogelijkheden van ‘vraag en aanbod’ verzameld en op elkaar afgestemd. Zij inventariseren bijvoorbeeld bij aanbieders en vragers waar en wanneer er gekookt kan worden, of dit eenmalig is of herhaald kan worden, welke menu’s mogelijk zijn, etc. Uit eten in een restaurant, bij een koksschool of in een zorgcentrum behoort ook tot de opties. Vanzelfsprekend worden er afspraken gemaakt over de kosten.

Wat doet de VOC voor EETDATE?
Het project zal worden ingeluid door een zgn. ‘kick-off bijeenkomst’, waarbij de VOC zich ten doel stelt om de benodigde fondsen van deze opstart te werven, folders, kookcursussen van de deelnemers en de kookwaaier te financieren. Deze feestelijke aftrap zal plaatsvinden op woensdag 3 Juni vanaf 15.30 uur in wijk- en zorgcentrum Soenda, Soendalaan 2 in Vlaardingen. Om 16:00 uur wordt Eetdate gepresenteerd met de eerste ervaringen van een aanvrager en vrijwilliger. Hiermee gaat dit nieuwe onderdeel van de vrijwillige inzet in de thuissituatie van de OproepCentrale van start.

De bijbehorende folder

De bijbehorende folder

Hoe kunt u de aftrap van EETDATE ondersteunen?
Het project kunt u sponsoren door één of meerdere loten van € 5,- te kopen. Door uw bijdrage maakt u enerzijds kans op leuke, toepasselijke prijzen. Anderzijds maakt u het mede mogelijk om de benodigde middelen in te kunnen zetten ten gunste van de thuiswonende ouderen. Ook indien u niet aanwezig kunt zijn tijdens de bijeenkomst in Soenda, kunt u dit project alsnog financieel ondersteunen door loten te bestellen of een gift over te maken naar het rekeningnummer van de Vrienden van de OproepCentrale. Meer informatie hierover vindt u hieronder op de uitnodiging met antwoordstrookje. U kunt zich aanmelden tot 27 mei a.s.

Kick-off Eetdate UITNODIGING

De folder is in gebruik genomen

De EETDATE-folder is in gebruik genomen

EETDATE in bewegende beelden
Bekijk in het promotie filmpje ‘EETDATE van de Oproepcentrale’ (video)  hoe een EETDATE werkt!

’t Is maar dat u ’t weet…we zijn gestart met EETDATE !
De presentatie van het filmpje maakte onderdeel uit van de officiele start van EETDATE op 3 juni jl. in wijk- en zorgcentrum Soenda. Daarnaast waren er inspirerende toespraken van wethouder Cees Oosterom uit Vlaardingen, en de VOC-bestuursleden Djanny Bracke en Eric van der Ende. Onder het genot van een warme Hollandse stamppot en een drankje, werd enthousiast nagesproken over de zinvolle bijdrage van dit nieuwe initiatief voor de thuiswonende ouderen in onze regio. Tenslotte werd de dinerbon uitgereikt aan de winnares van de VOC-loterij: ‘overbuurvrouw’ mw. Brands.

Wethouder Oosterom in de bediening

Wethouder Oosterom in de bediening

Vanaf september is het mogelijk om een EETDATE aan te vragen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Spijkenisse. Voor aanmelding en informatie kunt u contact opnemen met de coördinatoren van de Oproepcentrale via telefoonnummer 010-4278177 of stuur een e-mail naar oproepcentrale@argoszorggroep.nl. Klik voor meer informatie op De Oproepcentrale. U kunt de Oproepcentrale financieel steunen door via de VOC vriend te worden; ga naar Vriend worden.

Project EETDATE ontvangt een bloemetje!
Zie Bloemetje voor project EETDATE