Blog

Prachtige opbrengst rommelmarkt

Met een tevreden gevoel kijken we terug op deze bijzondere dag in Zorgcentrum Soenda. Talrijke spulletjes werden in de afgelopen week aangeleverd voor de rommelmarkt. Tezamen met de verkoop van de ijzerkoekjes, bloemen, lootjes en het Rad van Fortuin bedraagt de opbrengst ruim € 900,-. Het gehele bedrag komt ten goede aan de Vrienden van de Oproepcentrale (VOC), waarmee thuiswonende mensen ondersteund kunnen worden. Namens hen willen we iedereen die aan dit succes een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken!

Vlaardingen kocht ruimhartig

Vlaardingen kocht ruimhartig

Bovendien hebben enkele bezoekers zich laten informeren over de mogelijkheden van de Oproepcentrale in onze regio. Voor nadere informatie hierover kunt u de website De Oproepcentrale bekijken.

Ook hebben mensen interesse getoond om vriend te worden van de VOC, d.m.v. een donatie. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het onderstaande machtigingsformulier. Nieuwe donateurs van de VOC zijn in deze tijden meer dan welkom!
MACHTIGING VRIENDENOPROEPCENTRALE

Eén van de prijzen was een stoelmassage.

Eén van de prijzen was een stoelmassage.