Blog

Bijzondere Buurtmarkt

Wanneer het 1e lustrum van de Buurtmarkt (VOC) samenvalt met het jaar waarin het 30-jarig bestaan van de OproepCentrale wordt gevierd én de jaarlijkse Burendag, is er sprake van een bijzondere gebeurtenis. Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag in september.
Wij kondigen dan ook met veel plezier en hoge verwachtingen de Buurtmarkt op zaterdag 22 September aan. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar zijn we deze dag te gast in Zorgcentrum Soenda in Vlaardingen (vanaf 10 uur).
Doel is om met de verkoop van veel ‘verouderde’ spullen, samen met de plankjes van Nan, wederom een mooi bedrag voor de Oproepcentrale in onze regio bij elkaar te vergaren.
Ook nu kan de organisatie niet zonder uw helpende hand op vrijdagmiddag 21 en zaterdag 22 September. Meld u zich hiervoor aan bij Eric van der Ende, Djanny Bracke, Frans Erkens of Martin Krommert. Voor uw aanmelding kunt u natuurlijk ook ons e-mailadres gebruiken: info@vriendenoproepcentrale.nl. Zegt het voort…

Voor meer uitleg over deze bijzondere bijeenkomst kunt u de bijgaande flyer bekijken.Flyer A5 rommelmarkt-aug18