Blog

De Stichting gaat van start

In korte tijd heeft het bestuur de Stichting Vrienden van de Oproepcentrale (VOC) opgericht.  Statuten zijn notarieel vastgelegd, er is een rekeningnummer geopend, contacten zijn gelegd om een startkapitaal te vergaren en de website is ontwikkeld (met dank aan Binary Solutions).

Een enthousiaste start, door een groep mensen die de vrijwilligers willen ondersteunen met financiële middelen. Dit initiatief is door diverse mensen positief ontvangen. Ook u kunt een bijdrage leveren aan ons gezamenlijke doel. Hiertoe zijn acties in voorbereiding, waarover op deze site zal worden bericht.