Blog

Activiteiten VOC in 2014

Begin 2014 is gestart met het aanschrijven van organisaties om een startkapitaal te kunnen vergaren. Tegelijkertijd is gesproken over activiteiten waarmee we onze doelstellingen kunnen bereiken.
Zo zullen kandidaat begunstigers worden aangeschreven, evenals fondsen die de VOC zouden kunnen ondersteunen. Ook worden de vrijwilligers van de Oproepcentrale geïnformeerd om vragen over het vriend (donateur) worden van de VOC te kunnen beantwoorden.

Eén van de eerste activiteiten is de grote fondswervingactie op zaterdag 27 September in Zorgcentrum Soenda in Vlaardingen. Die dag is iedereen van 10:00 tot 15:00 uur van harte welkom op o.a. de rommelmarkt, waar ook een Rad van Avontuur gedraaid zal worden. Hierbij hopen we ook een aantal VOC-donateurs en vrijwilligers voor de Oproepcentrale te kunnen werven. De opbrengst zal geheel ten goede komen van de VOC!

In de voorafgaande week kunt u, op een aantal lokaties in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, spullen voor de rommelmarkt in Soenda aanleveren. Houd u de berichtgeving
hierover goed in de gaten.