Vriend worden

U kunt vriend worden door uw eenmalige bijdrage over te maken naar ons rekeningnummer. Hiertoe kunt u het onderstaande machtigingsformulier downloaden en invullen.
De Stichting VOC heeft een ANBI status, waardoor giften aftrekbaar zijn voor de belasting. Ons RSIN of fiscaal nummer is 853.758.268.

VOC folder en aanmeldformulier

Foto 3 Oproepcentrale