Vriend worden

U kunt vriend worden door uw eenmalige bijdrage over te maken naar ons rekeningnummer. Hiertoe kunt u het onderstaande machtigingsformulier downloaden en invullen.
De Stichting VOC heeft een ANBI status, waardoor giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

MACHTIGING VRIENDENOPROEPCENTRALE

Foto 3 Oproepcentrale