Feiten en cijfers

We zijn een ANBI en als zodanig zijn giften aan onze stichting binnen de grenzen van de wet aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Vanwege de ANBI-status zijn we verplicht onderstaande gegevens op de website te publiceren. 

ANBI gegevens                                                                       ANBI-logo

Naam instelling: Stichting Vrienden Oproepcentrale (VOC)

RSIN / fiscaal nummer: 853.758.268

Contactgegevens: naar Contact

Doelstelling: naar Wat doen wij

Beleidsplan (hoofdlijnen): een overzicht welke resultaten we willen bereiken in 2020 volgt z.s.m.

Samenstelling bestuur: naar Wie zijn wij

Beloningsbeleid: de bestuursleden ontvangen voor de uitoefening van hun functies geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs, door hun functie, gemaakte onkosten. De stichting heeft geen medewerkers in dienst.

Verslag activiteiten: naar Jaarverslag 2019 

Financiële verantwoording: onderstaand kosten/baten overzicht is tijdens de vergadering van 2 Maart 2020 vastgesteld.