Wat doen wij

De vrijwilligershulp die de Oproepcentrale biedt, is bedoeld voor zelfstandig thuiswonende mensen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Hoogvliet en Spijkenisse.

Het gaat hierbij om hulp aan:

  • langdurig zieken en mensen met een handicap
  • ouderen met behoefte aan sociale ondersteuning en sociaal contact
  • dementerende ouderen, maar ook jonge mensen met dementie
  • kinderen en (jong) volwassenen met een verstandelijke/lichamelijke beperking

Door de ontwikkelingen in onze maatschappij, zal er steeds meer een beroep gedaan worden op vrijwilligersorganisaties. Hun aandeel binnen de informele zorg wordt steeds groter. Daarentegen neemt de financiële ondersteuning door overheid en gemeenten af.

De Stichting Vrienden van de Oproepcentrale (VOC) richt zich met name op het waarborgen van een goede ondersteuning van de betrokken en gemotiveerde vrijwilligers binnen de Oproepcentrale. In de statuten van de VOC stelt de Stichting zich ten doel:

  1. de continuïteit en de kwaliteit van de activiteiten van de Oproepcentrale te willen garanderen;
  2. financiële middelen te genereren ten gunste van (extra) aandacht, ondersteuning, scholing en begeleiding van de vrijwilligers van de Oproepcentrale.

U kunt hierbij denken aan aanvullende financiering voor:

  • het werven van vrijwilligers
  • scholing van vrijwilligers
  • begeleiding en waardering van vrijwilligers

De Stichting Vrienden van de OproepCentrale heeft uw financiële steun bijzonder hard nodig om bovenstaande activiteiten te kunnen voortzetten en uitbreiden.

Foto 2 Oproepcentrale