“Wat een beetje rommel al niet opbrengt”

De vierde editie van de jaarlijkse Buurtmarkt heeft de VOC geen windeieren gelegd.

Misschien dat het stralende herfstzonnetje ons heeft geholpen, maar de aanloop en daardoor de verkoop waren boven verwachting. Of was de kwaliteit van de aangeleverde verkoopwaar dit jaar zo bijzonder? Zo is er een driewieler verkocht, een opklapbed, maar waren er deze keer ook kledingstukken te verkrijgen. De brocanterie, boeken, ijzerkoekjes, boterkoek en elektrische apparatuur vonden als vanouds gretig aftrek. En ook vrijwilligster Nan heeft haar keel schor geschreeuwd om de gasten een plankje voor het Rad van Fortuin te verkopen.

Dankzij de hulp van de vrijwilligers vanuit DrieMaasHave, Soenda en de Oproepcentrale en de ondersteuning van het Oranjefonds, heeft de VOC wederom een mooi bedrag op de rekening kunnen bijschrijven: in totaal zo’n 1.500 euro!

De opbrengsten maken het ons mogelijk om bijvoorbeeld een activiteit als Eetdate te ondersteunen. Zo is er een workshop in voorbereiding waarin een deskundige de vrijwilligers van de benodigde kennis rondom de maaltijdbereiding gaat voorzien. Als handig hulpmiddel is er een menu-klapper gemaakt, van waaruit de Eetdate-vrijwilliger met de client het menu kan kiezen dat zij samen gaan maken. Op deze manier komen de opbrengsten van de VOC ten goede aan het vrijwilligerswerk van de Oproepcentrale.
Ons advies: spaar uw rommel op tot september 2018!

Het is bijna weer zover: de Buurtmarkt staat voor de deur!

Voor de vierde keer in het bestaan van de VOC organiseren we de Buurtmarkt in Zorgcentrum Soenda in Vlaardingen. Met de succesvolle voorgaande Buurtmarkten nog in gedachten, zijn we erg blij om op zaterdag 23 September a.s. (vanaf 10 uur) opnieuw weer onze best te mogen doen voor ons goede doel: de Oproepcentrale.
Naast de ‘rommel’, zullen er weer ijzerkoekjes, bloemen en lootjes verkocht worden. Ook het Rad van Fortuin wordt weer in Soenda geposteerd. Alle opbrengsten komen ten goede aan het vrijwilligerswerk voor de thuiswonende mensen in onze regio.
Ook nu kunnen we niet zonder een handje hulp op vrijdagmiddag 22 en zaterdag 23 September. Meld u zich hiervoor aan bij Eric van der Ende, Djanny Bracke, Frans Erkens of Martin Krommert. Voor uw aanmelding kunt u natuurlijk ook ons email-adres gebruiken: info@vriendenoproepcentrale.nl. Zegt het voort…

Voor meer uitleg kunt u de bijgaande flyer bekijken. Flyer A5 rommelmarkt-aug17

Burendag en rommelmarkt weer succesvol!

Het begint een lokale traditie te worden: de jaarlijkse rommelmarkt van de VOC op de Nationale Burendag, in Zorgcentrum Soenda in Vlaardingen. Het resultaat is een gezellige drukte, waarin de ondersteuning van het goede doel centraal staat. We hebben veel mensen met een blij gezicht weer zien vertrekken, die voor een prikkie een pakketje Suske en Wiske’s, een ‘antieke’ klok of handig stuk gereedschap op de kop wisten te tikken. Ook de befaamde ijzerkoekjes van vrijwilligster Nely, de prijsjes van het Rad van Fortuin en de fleurige bloemen stemden tot tevredenheid.

imag0239

Tijdens de Burendag is er ook extra aandacht voor de bloembakken rondom en in Soenda.
In het zonnetje, dat we altijd voor deze dag bestellen, komen deze optimaal tot hun recht.
Ook de bloemen worden door een vrijwilliger met zorg onderhouden!
Bij deze willen we de hartverwarmende ondersteuning door alle vrijwilligers, die de Buurtmarkt, tot een groot succes hebben gemaakt, van harte bedanken. Geweldig bedankt!

imag0237

Oh ja, de opbrengst van deze dag was weer formidabel: onze penningmeester kon een kleine 1.300 euro bijschrijven op de rekening van de Vrienden van de Oproepcentrale!
Aan de VOC de schone taak om, in overleg met de Oproepcentrale, weer een nuttige bestemming voor deze bijdrage te vinden.

De Buurtmarkt komt er weer aan!

Sinds september 2014 is het een goede traditie dat de VOC een rommelmarkt organiseert in Zorgcentrum Soenda. Gezien de positieve ervaringen en opbrengsten is er op zaterdag 24 September a.s. (vanaf 10 uur) opnieuw een Buurtmarkt op deze locatie gepland.

Naast de ‘rommel’, zullen er weer ijzerkoekjes, bloemen en lootjes verkocht worden. Ook het Rad van Fortuin wordt weer in Soenda geposteerd. Alle opbrengsten komen ten goede aan het vrijwilligerswerk voor de thuiswonende mensen in onze regio.

Ook nu kunnen we niet zonder een handje hulp op vrijdagmiddag 23 en zaterdag 24 September. Meld u zich hiervoor aan bij Eric van der Ende, Djanny Bracke, Frans Erkens of Martin Krommert. Voor uw aanmelding kunt u natuurlijk ook ons email-adres gebruiken: info@vriendenoproepcentrale.nl.

De opbrengst van 2015 maakt het mogelijk om kookworkshops te financieren, ter ondersteuning van de vrijwilligers van de Oproepcentrale die betrokken zijn bij een Eetdate met een thuiswonende client. Klik hier voor meer informatie over Eetdate.

Noteert u daarom zaterdag 24 September in uw agenda. We zien u dan weer graag in Soenda! Zegt het voort!

Bekijk hier de Flyer Buurtmarkt 2016

Buurtmarkt zeer geslaagd

Of het nu komt door het stralende herfstzonnetje, of door het effect van de omvangrijke flyer actie in de omgeving, hoe dan ook: de Buurtmarkt in Soenda was een groot succes! Door de grote toeloop was er veel belangstelling voor de uitgestalde rommel en brocanterie, draaide het Rad van Avontuur overuren en was er veel vraag naar de overheerlijke ijzerkoekjes en de lekker geurende bloemen.

Buurtmarkt 1

De energieke en hartverwarmende ondersteuning door de medewerkers van Zorgcentrum Soenda en de talrijke vrijwilligers van o.a. de Oproepcentrale en de Argos Zorggroep, heeft de VOC zeker geen windeieren gelegd. Langs deze weg nogmaals hartelijk dan voor jullie hulp!
Met de opbrengst van maar liefst € 1.250 ten gunste van de Oproepcentrale, kunnen we alleen maar heel erg dankbaar en tevreden zijn.

Buurtmarkt 5

‘Under the Bridge’

Geld van ‘onder de brug’.
Zondag 14 Juni jl. vond in Vlaardingen voor de eerste keer het gratis wijkfestival ‘Under The Bridge’ plaats. Een initiatief van Raphael de Kort en de wijk Ambacht in Vlaardingen. Een klein festival voor en door Ambachters. De opbrengst van € 330,- van de drank- en hapjesverkoop is geschonken aan onze onlangs gestarte EetDate. Wij werden in elk geval heel blij van dit mooie en muzikale initiatief en danken de organisatie en ‘donateurs! Doneren en daarmee het werk van de Oproepcentrale steunen, kunt u natuurlijk ook direct via deze website doen.

Nieuwe activiteiten gepland

BUURTMARKT VOC op de landelijke Burendag.
Eind september 2014 trapten we af met een eerste rommelmarkt in Zorgcentrum Soenda. Door de inzet van vele vrijwilligers en de verkoop van ‘rommel’, ijzerkoekjes, bloemen, lootjes en het Rad van Fortuin, bedroeg de opbrengst zo’n € 900,-. Dit bedrag komt ten goede aan het vrijwilligerswerk voor de thuiswonende mensen in onze regio. Ook dit jaar is Zorgcentrum Soenda weer bereid gevonden om, op de landelijke Burendag, een rommelmarkt ‘voor het goede doel’ te huisvesten.
Noteer daarom zaterdag 26 September in uw agenda voor de Buurtmarkt! We zullen dan, naast de ‘verkoopbare rommel’, ook weer menig handje hulp kunnen gebruiken. De Buurtmarkt duurt van 10:00 tot 15:00 uur.

Flyer Buurtmarkt 2015

De Vrienden van de Oproepcentrale (VOC) hebben begin dit jaar een aantal activiteiten vastgesteld, waarmee we geld en donateurs willen werven. Dit alles ter ondersteuning van de Oproepcentrale. Een nieuw initiatief is ‘EETDATE‘.

De ‘EETDATE
In samenspraak met medewerkers van de Oproepcentrale blijkt er behoefte te bestaan om aandacht te besteden aan onderlinge betrokkenheid en gezelschap, in het bijzonder tijdens het nuttigen van de maaltijd. Om voor jezelf eten klaar te maken en in je eentje te eten, is meer een dagelijkse verplichting dan een prettige activiteit.
Bedoeling van ‘EETDATE’ is dan ook om eenzaamheid van kwetsbare thuiswonende ouderen te voorkomen. Tegelijkertijd hopen we hiermee de betrokkenheid van de naaste omgeving/buurt en het onderlinge netwerk van de ouderen te verstevigen. Inzet is om vrijwilligers en ouderen aan elkaar ‘te koppelen’, om voor en met elkaar te koken en samen van de maaltijd te kunnen genieten.

Hoe werkt EETDATE?
Via de coördinatie van de Oproepcentrale worden wensen en mogelijkheden van ‘vraag en aanbod’ verzameld en op elkaar afgestemd. Zij inventariseren bijvoorbeeld bij aanbieders en vragers waar en wanneer er gekookt kan worden, of dit eenmalig is of herhaald kan worden, welke menu’s mogelijk zijn, etc. Uit eten in een restaurant, bij een koksschool of in een zorgcentrum behoort ook tot de opties. Vanzelfsprekend worden er afspraken gemaakt over de kosten.

Wat doet de VOC voor EETDATE?
Het project zal worden ingeluid door een zgn. ‘kick-off bijeenkomst’, waarbij de VOC zich ten doel stelt om de benodigde fondsen van deze opstart te werven, folders, kookcursussen van de deelnemers en de kookwaaier te financieren. Deze feestelijke aftrap zal plaatsvinden op woensdag 3 Juni vanaf 15.30 uur in wijk- en zorgcentrum Soenda, Soendalaan 2 in Vlaardingen. Om 16:00 uur wordt Eetdate gepresenteerd met de eerste ervaringen van een aanvrager en vrijwilliger. Hiermee gaat dit nieuwe onderdeel van de vrijwillige inzet in de thuissituatie van de OproepCentrale van start.

De bijbehorende folder

De bijbehorende folder

Hoe kunt u de aftrap van EETDATE ondersteunen?
Het project kunt u sponsoren door één of meerdere loten van € 5,- te kopen. Door uw bijdrage maakt u enerzijds kans op leuke, toepasselijke prijzen. Anderzijds maakt u het mede mogelijk om de benodigde middelen in te kunnen zetten ten gunste van de thuiswonende ouderen. Ook indien u niet aanwezig kunt zijn tijdens de bijeenkomst in Soenda, kunt u dit project alsnog financieel ondersteunen door loten te bestellen of een gift over te maken naar het rekeningnummer van de Vrienden van de OproepCentrale. Meer informatie hierover vindt u hieronder op de uitnodiging met antwoordstrookje. U kunt zich aanmelden tot 27 mei a.s.

Kick-off Eetdate UITNODIGING

De folder is in gebruik genomen

De EETDATE-folder is in gebruik genomen

EETDATE in bewegende beelden
Bekijk in het promotie filmpje ‘EETDATE van de Oproepcentrale’ (video)  hoe een EETDATE werkt!

’t Is maar dat u ’t weet…we zijn gestart met EETDATE !
De presentatie van het filmpje maakte onderdeel uit van de officiele start van EETDATE op 3 juni jl. in wijk- en zorgcentrum Soenda. Daarnaast waren er inspirerende toespraken van wethouder Cees Oosterom uit Vlaardingen, en de VOC-bestuursleden Djanny Bracke en Eric van der Ende. Onder het genot van een warme Hollandse stamppot en een drankje, werd enthousiast nagesproken over de zinvolle bijdrage van dit nieuwe initiatief voor de thuiswonende ouderen in onze regio. Tenslotte werd de dinerbon uitgereikt aan de winnares van de VOC-loterij: ‘overbuurvrouw’ mw. Brands.

Wethouder Oosterom in de bediening

Wethouder Oosterom in de bediening

Vanaf september is het mogelijk om een EETDATE aan te vragen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Spijkenisse. Voor aanmelding en informatie kunt u contact opnemen met de coördinatoren van de Oproepcentrale via telefoonnummer 010-4278177 of stuur een e-mail naar oproepcentrale@argoszorggroep.nl. Klik voor meer informatie op De Oproepcentrale. U kunt de Oproepcentrale financieel steunen door via de VOC vriend te worden; ga naar Vriend worden.

Project EETDATE ontvangt een bloemetje!
Zie Bloemetje voor project EETDATE

Prachtige opbrengst rommelmarkt

Met een tevreden gevoel kijken we terug op deze bijzondere dag in Zorgcentrum Soenda. Talrijke spulletjes werden in de afgelopen week aangeleverd voor de rommelmarkt. Tezamen met de verkoop van de ijzerkoekjes, bloemen, lootjes en het Rad van Fortuin bedraagt de opbrengst ruim € 900,-. Het gehele bedrag komt ten goede aan de Vrienden van de Oproepcentrale (VOC), waarmee thuiswonende mensen ondersteund kunnen worden. Namens hen willen we iedereen die aan dit succes een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken!

Vlaardingen kocht ruimhartig

Vlaardingen kocht ruimhartig

Bovendien hebben enkele bezoekers zich laten informeren over de mogelijkheden van de Oproepcentrale in onze regio. Voor nadere informatie hierover kunt u de website De Oproepcentrale bekijken.

Ook hebben mensen interesse getoond om vriend te worden van de VOC, d.m.v. een donatie. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het onderstaande machtigingsformulier. Nieuwe donateurs van de VOC zijn in deze tijden meer dan welkom!
MACHTIGING VRIENDENOPROEPCENTRALE

Eén van de prijzen was een stoelmassage.

Eén van de prijzen was een stoelmassage.

Rommelmarkt Soenda 27-9-2014

De stichting is op zoek naar donateurs en organiseert verschillende fondswerving acties.

Op zaterdag 27 september organiseren wij een grote rommelmarkt met rad van fortuin. Met deze dag hopen we een impuls te geven aan de werving van donateurs en een groot bedrag bijeen te krijgen voor de stichting.
De rommelmarkt vindt plaats in Zorgcentrum Soenda, Soendalaan 2 te Vlaardingen van 10.00-15.00 uur.
De onderstaande flyer toont u informatie over het inleveren van spullen, vervoer naar Soenda, e.d.

Flyer A5 rommelmarkt (1)

Activiteiten VOC in 2014

Begin 2014 is gestart met het aanschrijven van organisaties om een startkapitaal te kunnen vergaren. Tegelijkertijd is gesproken over activiteiten waarmee we onze doelstellingen kunnen bereiken.
Zo zullen kandidaat begunstigers worden aangeschreven, evenals fondsen die de VOC zouden kunnen ondersteunen. Ook worden de vrijwilligers van de Oproepcentrale geïnformeerd om vragen over het vriend (donateur) worden van de VOC te kunnen beantwoorden.

Eén van de eerste activiteiten is de grote fondswervingactie op zaterdag 27 September in Zorgcentrum Soenda in Vlaardingen. Die dag is iedereen van 10:00 tot 15:00 uur van harte welkom op o.a. de rommelmarkt, waar ook een Rad van Avontuur gedraaid zal worden. Hierbij hopen we ook een aantal VOC-donateurs en vrijwilligers voor de Oproepcentrale te kunnen werven. De opbrengst zal geheel ten goede komen van de VOC!

In de voorafgaande week kunt u, op een aantal lokaties in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, spullen voor de rommelmarkt in Soenda aanleveren. Houd u de berichtgeving
hierover goed in de gaten.